fbpx
Skip to main content

PROCESS OCH PRODUKTION

Grafisk betong låter dig skapa och gjuta nästan vilket mönster, bild eller design som helst på prefabricerade betongytor. Tekniken öppnar upp gränslösa designmöjligheter med hos den beständiga och nästan underhållsfria prefabricerade betongen.

Tekniken bygger på att man trycker bilder, grafik eller mönster med en retarder på ett membran. Membran placeras sedan i botten på formen där betongelementen gjuts. Efter att betongen härdat och betongelementet tas ur formen tvättas det med vatten varvid grafiken framträder. Detta är ett resultat av att retardern har hindrat betongen att härda i ytan. Grafiken är ett resultat av kontrasten mellan den släta betongytan och den nu frilagda stenen i betongytan Resultatet blir den bild som är lika hållbar och underhållsfri som själva betongen.

Du kan välja olika typer/färg på ballast (sten och sand) samt olika pigment för att ytterligare utöka möjligheterna i den färdiga ytan. Prefabricerad betong har ett nytt utseende. Och det är vackrare än någonsin.

Hur du utformar ditt projekt

Hur du utformar ditt projekt

Grafisk betong är lämplig för prefabricerade betongprodukter som gjuts horisontellt. Typiska tillämpningar är fasader, skiljeväggar, stödmurar, bullerplank och betongplattor. Det passar alla storlekar av betongelement och plattor och kräver inga speciella betongblandningar. Tekniken är inte avsedd för platsgjutna konstruktioner, men vill man använda grafisk betong i platsgjutna konstruktioner så finns det speciella tekniker för det också

Oavsett om du väljer ett av våra färdiga mönster eller beslutar att skapa din egen design, rekommenderar vi att du kontaktar oss redan i början av designprocessen så att vi kan hjälpa dig att hitta den optimala lösningen. Vår konsultation är kostnadsfri.

Vi hjälper dig att göra ditt projekt till en framgång. Vi har erfarenhet av över 1 000 projekt över hela världen. För mer inspiration, ta en titt på våra referensprojekt.

En yta som överraskar betraktaren och inbjuder till beröring 

Fyra hörnstenar när du designer en prefabricerad fasad 

Tillbaka till skolan: Vilka berättelser vill du berätta för dina barn?

Hur du utformar ditt mönster

Hur du utformar ditt mönster

Vad du än kan föreställa dig och som du kan rita på ett papper, kan du med hjälp av grafisk betong placera på en prefabricerad betongyta och därigenom skapa en fantastisk och unik fasad eller yta.

Att designa ett mönster för en grafisk betongyta, är relativt enkelt. Ett väl fungerande mönster kräver dock viss kunskap om upprepning, kontrast och t.ex. användning av raster.

Var särskilt uppmärksam på betraktningsavstånd, färger och kontraster. Tänk på hur du vill att bilden ska visas. En bra design är en som kan ses långt ifrån och samtidigt avslöja mer detaljer när du kommer närmare. Färger och kontraster spelar en viktig roll för att få fram detaljerna: att ändra ballast- och/eller cementfärg ger en stor mängd variation av det slutliga resultatet.

Nedan har vi samlat instruktioner, anvisningar och tips för din design. Det är värt att kontakta oss ett tidigt skede i projektet, så kan vi hjälpa er och säkerställa bästa möjliga resultat och en kostnadseffektiv design.

Tricket - Hur man gör ett mönster som kan repeteras 

Kan jag skapa mitt eget grafiska betongmönster? Fyra enkla steg för att skapa en unik design 

Hur får man till olika nyanser och toner 

Betraktningsavstånd

Upprepande kontra icke-upprepande mönster 

Hur påverkar min design priset

Så designar du din betong

Så designar du din betong

I motsats till vad många tror är betong och cement inte samma sak; cement är bara en del av betong. Betong består av tre grundläggande komponenter: vatten, ballast (sten, sand eller grus) och cement. Cement fungerar som ett bindemedel när det blandas med vatten och ballast. Betongblandning, gjuts och härdas till det hållbara materialet betong, som vi alla känner till.

Vad är betong?

Grundläggande krav för prefabriken

Gjutning av provplattor 

Din egen speciella cocktail: när det gäller betong och färg

Hur man producerar grafisk betong

Hur man producerar grafisk betong

Tillverkningsprocessen för grafisk betong är i princip densamma som med en lätt frilagd betongyta som produceras av en vätskebunden retarder. Ett membran med det aktuella mönstret placeras på botten av en form, och betong gjuts på papper. Det faktiska mönstret på betongytan är resultatet av kontrasten mellan den frilagda ballasten och den släta betongytan. Det finns olika retarderstyrkor att välja mellan; vilken som ska användas beror på betongblandningen och gjutningsförhållandena och måste bestämmas genom testning.

Vi tillhandahåller praktisk utbildning och material för GCTechnology. Kontakta oss om du är intresserad av detta.