fbpx
Skip to main content
About us

OM OSS

Hur allt började - historien om Graphic Concrete 

Samuli Naamanka, interiörarkitekt, uppfinnare och grundare av Graphic Concrete, blev intresserad av betong som byggmaterial när han arbetade med ett tillbyggnadsprojekt i en fabrik  i slutet av 1990-talet. Vid den tidpunkten var Naamanka fortfarande obekant med betong och dess egenskaper. För att lära sig mer, gick han en kurs i betongteknik vid högskolan för konst, design och arkitektur i Helsingfors (Aalto-universitetet) 1996. Syftet med kursen var att undersöka nya betongytor och resultatet blev en design för Lillhoplaxparken i Helsingfors. Vid Aalto-universitetet studerade han vidare de estetiska värdena för betong som fasadmaterial och hur man behandlar betongytan på ett industriellt hållbart sätt. Detta resulterade i en ny metod för att skapa mönstrade betongytor, grafisk betong, som var föremål för hans slutliga avhandling.

Denna nyvunna teknik var ett speciellt membran tänkt för att användas vid tillverkning av prefabricerad betong. Det önskade mönstret eller bilden skulle tryckas som fördefinierade punkter med en konventionell tryckteknik med användning av en ytretarder. Mönstret skapades på betong elementets yta som ett resultat av kontrasten mellan den rena betongytan och den fina, exponerade ytan, mönstret  var några millimeter djup. Metoden, som patenterades i februari 1999 som Graphic Concrete, och företagsnamnet för det Naamanka-ägda designföretaget Reseptori Ltd.

Vid millennieskiftet lanserades ett produktutvecklingsprojekt tillsammans med ledande betongfabriker, papperstillverkare och trycklaboratorier. Projektet finansierades av finska betongföretag och Tekes – Finlands finansieringsbyrå för teknik och innovation. Efter det framgångsrika FoU-projektet grundade Samuli Naamanka, ingenjören Veli-Pekka Rydenfelt och D. Tech Risto Mannonen Graphic Concrete Ltd 2003.

Inspirationen bakom innovationen var att skapa en riktig industriprodukt för storskaliga ytor, ett verktyg med vilket arkitekter kunde vara mer visuellt kreativa. En produkt för kommersiella, bostads- och offentliga byggnader; fasader, väggar, markplattor och innerväggar. En produkt även för miljövänliga konstverk eller utemöbler. Med alla de fördelar som följer med denna inspirerande metod för att tillverka mönstrade betongytor, är grafisk betong nu en beprövad framgång, som används av många kända arkitekter och presenteras i många fantastiska projekt över hela världen.